Vasa museet i Stockholm

vasa museet i Stockholm

Vasamuseet är ett svenskt museum som ligger på Djurgården i centrala Stockholm. Det finns i en av de sista byggnaderna som finns kvar av det stora antal som byggdes för världsutställningen 1897.

Museet har flera utställningar med information om svensk konst och kultur från 1600-talet till idag. Museet har också ett akvarium där man kan se det marina livet på nära håll, till exempel maneter, krill, koraller, sjöstjärnor och sjöborrar.Dessutom finns det en restaurang och en souvenirbutik i museet.

Vasamuseet innehåller det enda nästan helt intakta 1600-talsskeppet som någonsin har bärgats. Det hittades den 8 juni 1961 när Anders Franzén (född 1926) bestämde sig för att utforska några grunda vatten utanför Stockholm med hjälp av en dykarklocka. Inom kort lade han märke till något intressant på havsbotten och vid närmare undersökning upptäckte han en mängd välbevarade kopparplåtar som stack upp ur leran. Dessa plåtar var troligen en del av vad som en gång var inte bara ett vanligt fartyg utan också ett som brukade vara kungens egendom. Upptäckten utlöste en kapplöpning mot tiden mellan myndigheter från Sverige, Danmark och Polen för att rädda vad de kunde från det gamla kärlet.

Anders Franzén belönades för sin upptäckt med en ny bil, men han var tvungen att sälja den redan fem år senare på grund av allvarliga penningproblem.

Fartyget innehåller mer än tillräckligt med bevarat material för att hålla historiker sysselsatta i hundratals år. Det innehöll inte bara kanoner och guldmynt, utan även ett otroligt välbevarat kök, komplett med bord och stolar där till och med trästrukturen på golvet fortfarande kan ses. Det är ingen överdrift att säga att detta fartyg har förändrat vår syn på historien som vi känner den idag. De äldsta fynden från skeppet är tre brev skrivna på latin som analyserades grundligt av Lars Oesterman vid Uppsala universitet 2004. Hans forskning tyder på att vissa delar av Europa kan ha varit i kontakt med varandra betydligt tidigare än vad man tidigare trott.

Fartygets namn är hämtat från 1600-talet, men dess historia går faktiskt mycket längre tillbaka. Det byggdes omkring 1625 för att skydda Stockholm från ryska inkräktare och användes också som en maktsymbol under Gustav II Adolfs (1594-1632) regeringstid. Skeppet kallades vid den tiden Kungens skepp Wasa, en hänvisning till drottning Kristina (1626-89), som regerade under det tillfälliga namnet Christina Alexandra efter hennes tronföljd fram till 1654.

Strängt taget är det dock inte korrekt att kalla detta fartyg för Vasa. Detta beror på att de flesta fartyg benämndes antingen med sitt namn eller med bokstäver som anger deras placering i det svenska alfabetet. Till exempel kallades det fartyg som låg närmast Vasa för e (bokstaven E) och ytterligare två fartyg för b respektive o, eftersom de skulle ha legat mellan A och å om fler fartyg hade köpts in för att skydda Stockholm.

Skeppet förblev under svensk kontroll fram till 1654 då det sjönk bara 300 meter från den plats där det byggdes. Det har sedan dess bärgats men inte reparerats, vilket är anledningen till att besökare kan se den stora mängden bevarat material som ger så mycket insikt i livet till sjöss under 1600-talet. Museet innehåller också ett bibliotek med tusentals böcker som rör Sveriges sjöfartshistoria.

Läs mer på https://www.vasamuseet.se/